lördag 7 maj 2011

Spännande i Egypten

Det stundar ju val i många länder i EU:s närhet. Själv ska jag särskilt granska valet i Turkiet. Men det blir extra spännande i de länder som kastat av sig årtionden av envåldshärskare, fejkade val och härskare som inte lyssnat.

Speciellt intresse finns förstås för vad som kommer att hända i Egypten. Det har varit många diskussioner om vilket val som skulle komma först. Presidentvalet ville de upproriska, men parlamentsvalet valde den styrande militären med bl a stöd av Mubaraks gamla parti och Muslimska Brödraskapet. Vattendelaren gick mellan de som behövde forma en organisation för att ställa upp i valet eller de som hade en organisation att tillgå.

Det har ju bildats ett parti utifrån Brödraskapet, det finns flera andra - bl a två syskonpartier till Centerpartiet, två medlemmar i Liberala Internationalen. Men det har ändå kännts rätt bekymmersamt. Hur ska alla de krafter som jobbade för att nå förändring, tas tillvara. Alla ungdomar och andra som deltog på Tahrirtorget och andra torg för att nå frihet, demokrati och MR får inte känna att deras uppror kidnappas av de gamla strukturerna. Det är därför oerhört uppmuntrande att höra om den samling som nu ska ske i Egypten. Om man fixar 2000 representanter från de olika grupperna och kan bilda en Allians, då finns hopp. Det vet vi, att splittring gynnar de gamla strukturerna men samling och Allians bryter ny väg. Det nationella rådslaget som kallas till ska försöka samla de Demokratiska krafterna från upproret till gemensamt agerande i parlamentsvalet. Det ska bli spännande att följa och stötta i bästa fall för att nå ett demokratiskt, fritt och välmående Egypten.

Inga kommentarer: