måndag 9 maj 2011

Dödsstraff - och skipande av rättvisa

Studsade faktiskt till i morse, när jag hörde president Obama tala om att ifall man inte tyckte att rättvisa skipats när Bin Ladin skjutits, borde man undersöka huvudet. Med STOR reservation för att det inte är rätt översatt så känner jag att han här gör om samma misstag som Bush gjorde med Guantanamo. Han värnade rättstaten med icke-rättsliga metoder. Det ville ju Obama ändra på, använda rättstatens redskap för att bekämpa terrorism. Det var rätt då och det är rätt nu.

Men när nu terrornätverkets ledare är död, har då rättvisa skipats? Ja, på det sätt som man skipade rättvisa i Wild west. Till galgen eller genom att du tar din rätt med vapenkraft. Det är en syn på rättskipning som vi måste bekämpa. Speciellt alla vi som står upp för att vilja avskaffa dödsstraffet. Bin Ladin skulle ha dömts enligt amerikansk lag, om han tagits till fånga. Oavsett militär eller civil domstol hade det blivit dödsstraff. Om det lär det inte råda några tvivel. Utgången hade varit densamma således, men vägen dit hade varit en annan. Svårare?! Säkert många utmaningar med det vägvalet, men ändå den man borde förorda.

Jag kan mycket väl förstå, att det vid tillslaget i Abbottabad togs det säkra före det osäkra i riskbedömningen av vem man hade att göra med. Oaktat om det var skottlossning, kunde man ju tänka sig att det fanns både ett och annat alternativt hot i huset. Exakt vad som hände, hur läget var - det torde vi aldrig med total säkerhet veta. Dimridåer läggs nog ut från många håll, för att försvara eller anklaga. Men, oaktat utgången vid tillslaget som jag därför inte vill kritisera - kan jag inte undgå att reagera när jag idag hör resonemanget och tonläget från Obama. Genom detta ger han ammunition till andra som anser, utifrån sin lagstiftning och sina synsätt, att de kan göra processen kort med misshagliga.

Vi har ju tyvärr sett alltför många gömma sig bakom president Bush´s krig mot terrorismen. Med det mantrat har både det ena och det andra övergreppet motiverats. Vi har hört det från Gaddafi och andra härskare nu under upproret i Nordafrika. All opposition har blivit samhällets fiender och klassats som terror. Det har varit förödande. För visst ska terrorism bekämpas, ingen tvekan om detta. Men, det ska göras med blanka vapen - med rättstatens principer. För det är ju knappast så att allt är terrorism eller terrorister. Med en rättvis rättegång kan man skilja agnarna från vetet. Då kan man också uppnå att verklig rättvisa skipas.

Det är för alla oss som kämpar för att dödsstraffet ska avskaffas extra viktigt att vara varsamma med hur vi beskriver vad som är rättvisa och rättvis rättskipning. Det måste alltid handla om en rättvis rättegång, där brotten prövas mot gällande lag. Det gäller för hög som låg, för terrorister och andra gangsters. Det är därför som jag ogillar när jag hör hur Obama nu resonerar kring skipande av rättvisa. Men, det är väl ett förhållningssätt som bottnar i den syn som upprätthåller dödsstraffet - samma i USA som i Kina och annorstädes. Såg uppgift om att Hamas i Gaza förra veckan valde att verkställa en dödsdom samma dag som de skrev under försoningsavtal med Fatah. Detta väl medveten om att President Abbas förhindrat att någon dödsdom verkställts på Västbanken. De avrättade en som samarbetat med Israel, i deras bild troligen en "terrorist".

Inga kommentarer: