torsdag 3 juni 2010

Israel, bojkott och sanktioner

Noterar att flera kommentarer följer mönstret - om man inte vill ha bojkott eller detsamma som vänstern så går man Israels gärning. För mig som är vän av både Israel och Palestina, som är vän av både palestinier och israeler är det centrala att söka verka för att fredssamtalen drivs till ett avslut, att man söker lösningar istället för låsningar. Jag vill få ett slut på ockupationen, slut på blokaden, slut på bosättningar och vill se två stater med av varandra erkända och respekterade gränser och ett Jerusalem som kan fungera som huvudstad för två stater. Jag vill se en förhandlad lösning med utgångspunkt från 1967 års gränser.

Jag är oerhört kritisk till den nuvarande Israeliska regeringens politik, till Hamas och alla religösa extremister på alla sidor om gränserna. Men jag ser de krafter som söker andra lösningar och de måste stöttas. Jag är oerhört sorgsen över det hat och den rädsla som genom åren byggt upp den största muren mellan människor i området - långt värre än den som byggs på Västbanken. Den sistnämnda är enklare att riva än den mentala som finns inom så många människor.

Nu har den israeliska regeringen agerat i strid med folkrätten - igen. Detta kan slås fast utan att vi har den oberoende utredningen klar, om vad som hände vid själva bordningen och historien bakom och runt detta. Men, ska då detta leda till bojkott av Israel? Det var fler civila som drabbades under senaste Gazakriget. Nu när det inte är palestinier som drabbas direkt - blir det värre då? Den frågan smyger sig på mig i detta läge.

Men, bojkott är oerhört trubbigt. Det finns de som talar för det och hänvisar till Sydafrika. Men, då fungerade detta instrument för att det var en samlad värld bakom detta. Nu säger vänstern och många andra att det måste vara slut med bara resolutioner och tal - för Israel lyssnar inte. Men, om det vore en samlad värld så skulle de lyssna - bojkott förutan. När den samlingen inte finns, inte ens i EU - då säger det sig själv att det är detta vi ska arbeta för att nå. Men, de behöver inte heller lyssna när kravet är bojkott. Det är därför ett helt kontraproduktivt krav.

Jag tycker det är värt att notera, när Sverige agerade för EU-samling bakom krav på utredning och att de gripna skulle släppas fick vi EU med oss. När EU agerade fick vi FN med oss på detta. Nu har de felaktigt gripna - nästan - släppts. Nu gäller det att hålla i kravet på att blockaden ska hävas - det är vi också eniga om. Det är insatser för öppningar som ger möjligheter och de ska vi arbeta för. Sedan är det min övertygelse att oförätter inte glöms bort - utan måste få sin efterföljd i rättstatlig ordning.

Inga kommentarer: