onsdag 22 april 2009

Euro..åsikter..

Måste bara helt kort kommentera den senaste undersökningen om inställningen till Euron. Klart att försvagningen av kronan och den ekonmiska krisen påverkar oss precis som många andra länder utanför eurozonen. Men det är viktigt att vi nu tar oss en rejäl funderare på hur vi ska ha det. Det handlar ju om solidariteten i Europa i grund och botten. Men, det är klart att det är upp till oss väljare i Sverige att avgöra vår relation med valutaområdet. Skall vi delta eller inte måste vi diskutera rätt rejält. För att kunan göra det behöver vi också en god analys på gott och ont av såväl zonens funktionssätt, om hur vi påerkats på gott och ont och verkligen syna det som hänt i sömmarna.

Min hållning är att vi behöver få ett rejält diskussionunderlag under kommande mandatperiod och att vi då måste göra oss redo för att avgöra frågan i en ny folkomröstning. För min del måste vi stå redo att hålla en folkomröstning senast 2014. Det är också min utgångspunkt för min reservation i partistyrelsen på denna punkt. Debatten får då komma på stämman...

Inga kommentarer: