måndag 15 juni 2009

Religösa friskolor....???

Det har varit rätt mycket debatt om religösa friskolor - på gott och ont. Oftast har denna tagit näring från rädslor om muslimska sådana. En och annan rapport har också kommit och visst har vi skärpt kraven på inspektion och granskning av friskolorna. Själv har jag varit övertygad om att barnens bästa ska stå i fokus och att det är viktigt att få skolor som verkligen fungerar bra för barnens lärande. Vi har sett att det varit svårt - oacceptabelt svårt - i många skolor att nå alla barn och ge dem den kunskap de har rätt till. Då har friskolor av olika slag kunnat göra skillnad - har jag tänkt. Även religösa sådana.

Nu kommer den nya skollagen och den ger fortsatt klartecken för religösa friskolor....Borde således vara nöjd - men är mer frågande. Jag börjar omvärdera min gamla syn - utifrån det faktum att religösa friskolor verkligen inte är öppna för alla barn. De är i realiteten bara öppna för de barn vars föräldrar har DEN religösa åsikten. Oavsett skolans kvalitet kommer den bara att vara tillgänglig för vissa barn och utestänga andra. Är det rätt att vi alla ger skattepengar för att klara barnens utbildning och de används på ett sätt som utestänger/selekterar barn? Innebär det att vi tar barnens perspektiv - deras rätt att själva välja väg i livet - inklusive religion? Barnens rätt att växa upp och själva bestämma sin identitet. Det må gälla kristna, muslimer.....Jag är idag en genuin tvivlare..

Inga kommentarer: