måndag 2 januari 2012

Ett nytt år - av möjligheter

Blickar tillbaka på 2011, ett år att minnas. De många timmar jag ivrigt följde händelserna på Tahrirtorget via flera kanaler, såg hur Gaddaffi domderade sitt folk, såg människor resa sig för förändring - minnen som kommer att förbli lika starka som när människor reste sig och rev Berlinmuren. Minns mitt besök i Alexandria med både tanks och ivriga unga. Minns samtalen i Kairo och med en av Vaclav Havels nära medarbetare från tiden då de skrev historia i Tjeckien. Det är starka bilder och minnen som präglar 2011 för min del. Drömmen om frihet, en dröm som gör det omöjliga möjligt.

2011 är också året med starka känslor på nära håll, när grannlandet Norge så hårt och tragiskt drabbades av terror. Utöya, Oslo och hela Norge kändes så oerhört nära. Jag följde även detta mycket ingående, ägnade nätter i somras åt att läsa Breiviks oerhörda manifest för att söka kunskap bakom rubrikerna. Extremisternas budskap är ju så lika, om än de bär på olika klädnader och ismer. Rädslans apostlar som söker makt och ser sig som bärare av högre makters uppdrag. Lärorikt även för att möta de närstående aktörerna. Inte minst lärorikt därför att det sätt som Norge mötte terroristangreppet var så starkt. Mer demokrati, mer öppenhet och mer frihet. Det norska exemplet på terrorismbekämpning bär längre än bomber och granater. Det ger människor styrka och mod, ger ork att höja blicken och räta på ryggarna. Något jag bär med mig från 2011.

2011 var också de många katastrofernas år. Tänker på jordbävningen i Nya Zeeland, den senare utanför Japan med förödande Tsunami och Fukushimas ödeläggelse av delar av Japan, pågående svältkatastrofen på Afrikas horn, vulkanutbrott, orkaner...ja listan kan bli lång. Vad lär jag och vi alla av detta? Att räkna med naturens växlingar? Att riskminimera och miljö- eller naturanpassa? Känns som en nöt att knäcka för kommande år. I utvecklingsdebatten tenderar vi nu att behöva öka våra katastrofinsatser men personligen vill jag säkra det förebyggande och uppbyggande arbetet. Tänker på hur vi formar ett mer hållbart samhälle i en hållbarare värld.

2011 var också ett ekonomikrisernas år. Tänker förstås på Grekland i vår närmiljö, på Irland, Portugal, Spanien men också på de som står utanför eurozonen men står inför gigantiska utmaningar - som Ungern. Tänker även på USA, vars politiska system nu har det svårt att hitta lösningar. Den maktdelning jag hyllat så ofta, kan om förutsättningarna ges helt blockera nödvändiga beslut. brist på ansvar kan alltid skyllas på någon annan. Det visade sig 2011 då kongressens ledmaöter inte lyckades enas om budgeten, fick till en krisgrupp som inte heller löste problemen. Känns som att det blir en lång resa med mer köpslående syftande till att vinna nästa slag och slippa sitta med Svarte Petter, istället för att lösa problemen. Men problemen försvinner inte, de byggs bara starkare. En världsmakt vill vi vänta oss mer av. Jag gör det definitivt. Ska bli oerhört intressant att följa den presidentvalrörelse som stundar. Till skillnad från Ryssland, Kina och andra världsmakter så är ju denna öppen. Det gör att det blir en valrörelse för världen. Den kommer att påverka vår politik och våra diskussioner också, oavsett om vi vill eller inte. Den påverkar mer än den franska - trots att den är närmare.

2011 ägnade jag själv en hel del tid både åt Ungern, Ryssland och Mellan-Östern. Känns som att det kommer att prägla även delar av 2012. Ungern på grund av både krisande ekonomi och den konstitutionella utvecklingen som jag följer. Snart tid för ett nytt besök. Ryssland för att det är Ryssland, säkerhetspolitiskt, ekonomiskt men också för att de demokratiska utmaningar landet står inför är oerhört spännande. Putinismen utmanades och något hände under höste som vi ännu bara sett inledningen till. Mellan-Östern har ju så oerhört många perspektiv, så många skäl för att följa. Men, jag kan själv inte komma bort ifrån drömmen om en framtid där både Israel och Palestina lever som två självständiga stater - med välstånd, frihet och demokrati inom säkra och av alla erkända gränser. Finns det ledarskapet i länderna, kommer människorna att möta extremisternas terror ..? Jag hoppas och drömmer om att 2012 ska bli ett år då drömmarna får vingar, inte släcks.

2012 är ett nytt år av möjligheter, av utmaningar och av okända händelser. Låt oss möta det med hopp, mer frihet och demokrati, med lösningar istället för problem och med vetskapen om att vi var och en kan göra skillnad. Låt drömmarna leva som inspiration för en grönare, friare och mer välmående värld! God fortsättning på att förverkliga ditt 2012.

Inga kommentarer: