söndag 27 februari 2011

Det stundar val - efter revolterna??

Känner historiens vingslag, hur världsbilder förändras igen. Fördomar och schabloner utmanas idag av alla de människor som i Arabländerna kräver sina mänskliga rättigheter, sin rätt att få välja fritt och forma sina liv. Bakgrunden till revolterna ser olika ut i olika länder och olika bevekelsegrunder samlar människor på torgen. Men, det sker fredligt från människorna som kräver ett slut på förtrycket. Det visar styrka och mod som imponerar. Mot sådant biter inga kulor i längden.

Ledarna som vant sig härska via förtryck av friheter tappar kontrollen när de inte längre kan styra med våld, övergrepp och militär övermakt. De har blivit ett med sitt styres metoder, men möter helt nya krafter mot vilka de inte kan förhålla sig. Ny teknik som internet möter gamla vapen. Inte undra på att det som händer i Nordafrika nu sätter skräck i andra förtryckare. Kina höjer garden, Nordkorea likaså och i Iran är trycket hårt mot allt som luktar grönt, opposition. Kommer dessa herrar klara att omorientera sig i en ny värld? Noterar att även Kina röstar för US-resolutionen 1970 om sanktioner och undrar hur det ska tolkas. Ansiktslyft eller ansiktsmask för att dölja rädslan? Finns det hopp att vi även här får se frihetsvågen rulla vidare?

För västvärlden är det som händer i Nordafrika också omtumlande. Många har med tiden vant sig vid förtryckarnas närvaro i den internationella miljön. Övertygad om att de allra flesta inte gillat, utan önskat förändring. Många har vi sökt med ljus och lykta efter opposition och sökt stötta där det funnits sådan. Men, med åren har bilden skapats, att dessa härskare betyder stabilitet och att alternativet är extremism och kaos. Många av dem har också ridit på Iran-revolutionens utveckling och varnat för islamistisk extremism om de inte styrde. Det som hände i Algeriet, hände med Hamaz och Hezbollah har färgat in bilden. Skulle vara intressant att syna vilka intressen som haft intresse av att putsa på den bilden, så att den skulle synas tydligt. Kan inte komma ifrån känslan att vi levt med en lögn, låtit lura oss, lånat oss till att bli någras sköld och delvis lånat deras språkbruk. Ställer mig själv frågan, vilka slutsatserna blir för framtiden av denna tanke?

Men, idag vet ingen av oss vad som följer på dessa revolter. Hur kommer morgondagens styre att formas? Kommer det att bli arabiska demokratier? Blir det nya häskare som tar vid men följer i de gamlas fotspår? Här har vi haft att göra med personer som har rötter i någon slags kolonial frigörelse. Nu får vi ledare med rötter i en annan mylla? Internet och globala byn har säkert format delar, andra kanske har fäst sin tilltro till det enda "fria" rum som funnits - moskéerna. Två nya schabloner eller? Hur ser civila samhällets sociala strukturer ut i de olika länderna? Är det familjer/klaner, etnicitet eller starka säkerhetsdstrukturer eller annat som formar sociala nät? Finns politiska rörelser i någon form? Vilken maktbas kommer de nya ledarna ur? Svaren kan säkert bli olika och många.

Människorna som kastat ut gamla förtryckare möter stora utmaningar. Där ekonomin varit ansatt, arbetslösheten hög och livsmedelspriserna stigit medan köpkraften sjunkit blir de kommande månaderna inte en dans på rosor. Aven om landet är rikt på resurser, är ett nytt styre inte liktydigt med att det ramlar manna från himlen. När land efter land i EU:s södra grannskap nu står inför en chans till förnyelse, frihet och demokrati är det viktigt att vi kraftsamlar för att räcka ut handen till de länder som vill ha hjälp. Inom ett halvår står flera av länderna inför en valrörelse där utgången kommer att få stor betydelse för oss alla. Då kommer en ny våg att rulla över de Nordafrikanska länderna, vilken kan få stora effekter för väldigt många. En framgångsvåg för frihet och demokrati kommer att inspirera hela världen. En missnöjesvåg baserad på valfusk, oroligheter och övergrepp riskerar bana väg för extremism i olika former. Det är viktigt att vi nu förmår att se djupet i hela regionen och inte låter TV-kamrornas strålkastarljus förblinda seendet. En jätteutmaning för EU:s nya utrikestjänst, för UN och för oss alla. Men ack så fantastiskt att människor nu öppnat upp möjligheter till en bättre framtid. Det kommer att finnas ett val.

Inga kommentarer: