tisdag 30 november 2010

Moldavien - ännu ett val

Så har jag då valövervakat igen, denna gång i Moldavien. Europas fattigaste land, med runt 25% av den arbetsföra befolkningen utomlands. På frågan varifrån pengarna kommer till byarna blev svaret, från utlandet. De som kan får söka jobb och skicka pengar till de som stannar kvar i byarna. Landet blev självständigt den 27 augusti 1991, i samband med upplösningen av Sovjetunionen. Dessförinnan har landet i olika omgångar varit delar av det Mongoliska, Ottomanska, Ryska, Storrumänska riket och Sovjetunionen. En del av landet, Transnistrien, utropade sig självständigt utan att erkännas av omvärlden och efter ett krig 1992 råder eldupphör med den ryska 14:e armén stationerad där. Som i Sydossetien och Abchasien :/ Ännu en av Europas olösta konflikter, som givit rum för allehanda verksamheter med förgreningar ut i övriga Europa. I denna del av Moldavien förekom således inte val.

Men i övriga Moldavien var det val i söndags, den 28 november. Det var ett i allt väsentligt väl genomfört val. Jag har inte övervakat ett val i forna öst som hade så stark profil av integritet och som fungerade så väl. Men så har de också övat på senare tid. Konstitutionen för landet delar makten mellan Presidenten och Premiärministtern, men säger att parlamentet skall utse president. Parlamentet med 101 ledamöter ska välja president med 2/3 majoritet vilket kräver 61 röster. Presidenten pekar sedan efter konsultationer ut premiärministern.

Efter parlamentsvalet i april 2009 uppstod omfattande oroligheter. Kommunisterna segrade då, men oppositionen erkände inte resultatet. Valkommissionen tillkännagav slutligen resultatet att Kommunistpartiet fått 60 av 101 mandat. Det ledde till att ingen president kunde utses och det utlystes nyval till juli 2009. Men inte heller detta val resulterade i en lösning på presidentfrågan. Nu vann oppositionen som bildade en Allians för Europeisk Integration. Men inte heller de lyckades nå 61 mandat. Efter många turer och försök till lösningar, ledde det till att man utlyste en folkomröstning kring en konstitutionell reform som skulle innebära att Presidenten valdes i direkta val. Folkomröstningen ägde rum den 5 sseptember i år. Men, för att godtas krävdes att 1/3 av de registrerade väljarna deltog. Detta lyckades man inte uppnå. Således inte någon lösning på President-frågan. Då upplöste Konstitutionsdomstolen parlamentet och tidiga Parlamentsval utlystes till den 28 november,d v s i söndags. Men, även om valen nu genomfördes bra, blev resultatet dock detsamma. Inget parti eller gruppering som kan tänkas bilda majoritet uppnår de nödvändiga 61 rösterna. Så om detta resultat står sig när även utlandsrösterna räknats och Valkommissionen sedan fastställer valresultatet den 2 december är man åter på ruta 1.

Imorgon den 1 december ska Kommunistpartiet organisera en stor demonstration i Chisinau. Voronin som är ledare för Kommunisterna har varnat för att det kan komma att rinna blod på gatorna om CPRM känner sig bestulna på segern. Och en seger hade de inte. De minskade sin procentandel av rösterna. Om de kan gå samman med något annat parti är högst osäkert. Och även då visar dagens siffror inte att det leder till den magiska gräns som gör att president kan väljas. Så vad händer? Jag håller andan och avvaktar. Men en sak är klar, frågan om hur ett ev nytt dödläge kan brytas kommer att kräva mycken uppmärksamhet den kommande tiden både där och här, både i Moldavien, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Washington, OSCE, EU och Europarådet samt Venedigkommissionen.

En sak stod i vart fall klar. Även om valen varit många och nära i tid har inte väljarna tröttnat och lagt sig på sofflocket. Alltid något att glädjas åt :)

Inga kommentarer: