torsdag 18 november 2010

Europarådet i Paris -några tankar

Sitter nu på möte med Political Affairs i Paris och lyssnar till olika företrädare från Vitryssland. Där den ene säger att det kommer att bli fria och rättvisa val säger den andre att det inte är möjligt. Det är i vart fall spännande att både företrädare för och mot Lukasjenko kan bli hörda och vara så tydliga. Just nu en företrädare för media och då särskilt den oppositionella pressen. Men, här återstår mycket innan det går att tala om något som ens liknar demokrati.

Men dessförinnan har vi ägnat diskussionstid åt Europarådets behov av reformer och mitt rapportområde - EU:s anslutning till konventionen om mänskliga rättigheter. Här kan det nog bli en injektionsspruta i Europarådet om och när EU ansluter sig. Förväntas vara klara resultat av förhandlingarna våren 2011. Det blir spännande att se vad som händer under våren och här finns jag nu med i en arbetsgrupp som ska vara gemensam för EU och Europarådet.

Men, måste säga att jag även här med förvåning hör talas om att Europarådet är viktigt för att fånga upp de länder osm inte under överskådlig tid blir EU-medlemmar. Och här nämner då företrädaren för Generalsekreteraren länder som Ryssland, Ukraina och Turkiet i en och samma mening. För mig blir detta ännu en markering av vad som verkar pågå runt om Europa. Man omnämner Turkiet som ett icke- EU-land. Och gör det i samma andetag som Ryssland!!! Det finns alla skäl att reagera och granska hur våra institutioner söker distansera sig från kandidatlandet Turkiet.

Inga kommentarer: