lördag 30 oktober 2010

USA - politiska utmaningar

Första veckan i New York har väsentligen inriktat sig på FN och dess utmaningar - när det gäller hela verksamhetsfältet MR, folkrätt, utveckling, fred och säkerhet. Igår tog vi The Amtrak till Washington DC. Resan gick fort då jag ägnade den helt till diskussion med en amerikan och en britt som jobbade med Green energi and renewables. Bjöd många tankar men en bild jag gärna vill dela var att Demokraterna och Republikanerna har två olika sätt att möta sina åhörare. Demokraterna har sjävlbilden att de är kunniga och upplysta och de som inte håller med blir idioter - ex Sarah Palin. Men Republikanerna har istället självbilden att de står för det goda och då blir alla som inte håller med onda. Det är därför Republikanerna är bäst på vinna val, folk tycker synd om och ogillar det onda.

den amerikanska politiken står inför många utmaningar kommande år. Även om Obama vann valet på att söka ena landet och sökt med t ex hälsoreformen bjuda in till samtal med Republikanerna har verkligheten blivit tvärtom. Demokraterna har ännu majoriteten i både Senaten och Representanthuset men har inte lyckats använda den. Filibustrandets konst har nått nya höjder för att hindra beslut. Det krävs 60% av rösterna i senaten för att kunna sätta punkt och gå till beslut. Republikanerna har gjort detta till en konst för att skydda minoriteter i landet. De säger annars i princip nej till allt som Obama föreslår.

Nu förväntas halvtidsvalet på tisdag leda till att åtminstone majoriteten i Representanthuset går över till Republikanerna. Det öppnar dörren för att dra igång olika smutskampanjer och undersökningar av administrationen. Agendan är tydlig att göra Obama till en one-term-president. Det kan leda till att det blir ett stand by-läge i inrikespolitiken och att det mesta som kan hända är i delstater eller där Presidenten har egen makt. Nu väntar vissa att Demokraterna skall söka utnyttja den Lame duck-preiod på sex veckor som infaller mellan valet och tills nyår. Då kallas den gamla kongressen in och den gamla majoriteten gäller. Men, jag tycker det verkar tveksamt om de nu skall kunna samla ihop till några beslut. Väntar gör t ex START-avtalet med Ryssland som Republikanerna inte vill släppa igenom. När det gäller insatser inför Cancun och ett post-Kyotoavtal är läget svart. Finns ingen chans att några beslut tas. Ingen fjäder av någon sort till Obama är upplägget för Republikanerna, bara sådant som visar att han inte KAN leverera till väljarna.

Vissa tror uppenbart att de kommande två åren med ett Republikanskt Representanthus ska ägnas mer åt utrikespolitik, men jag tvivlar. Obama har inte lätt att leverera där heller och många som såg hopp i honom är svikna. Både här i USA och utomlands. Men utmaningar skärper förmågan och det visade ju Obama inför presidentvalet. Nu har han bytt ut en del av sin stab. De verkar också insett att det inte räcker att ha vunnit valet - man måste också vinna mellanvalsperioden.

Men, USA och därmed övriga världen står inför stora utmaningar som kräver politisk förmåga att ta beslut. USA har ännu stora problem med sin bostadsmarknad, hörde uppgifter om att 4 - 5 miljoner bostäder måste arbetas bort. De har ånyo ett rekordstort budgetunderskott. De har satsat en billion USD de senaste tio åren på Irak och Afghanistan. De ha en för US rekordhög arbetslöshet på 9,5%. Till skillnad från tidigare tillfällen då den snabbt gått ner är nu många människor fast och vissa lämnar helt arbetsmarknaden. De stora stimulanspaketen går ut nu under andra halvåret 2010. Och Obamas möjligheter att nå finanspolitiska resultat verkar små. Återtår penningpolitiken men räntevapnet är obrukbart då den ligger på 0 - 0.25%. Av de andra åtgärder som finns är en penningmängden. FED har tryckt upp mer USD som ligger ute hos bankerna. Vissa räknar med att man kommer börja släppa på kranarna om några veckor och låta inflationen kicka in. Det blir förstås tufft för många som redan har det svårt, men det var så man tog ned underskotten efter Vietnamkriget.

Republikanernas strategi så här långt verkar ha varit ju värre desto bättre. Det man kan hoppas på är att de skärper sig om de tror det finns en chans att vinna Presidentämbetet 2012. Med ökad makt borde följa ett ökat ansvar. Men, denna stora demokrati är oerhört komplex och spännande. Viktigt för oss att följa, för det som händer här rör faktiskt också i slutänden oss alla. Vi känner ju bara ett jordklot ;)

Inga kommentarer: