måndag 31 augusti 2009

Frihet - inte bara för vissa

Hörde med visst intresse rapporter från den Moderata partistämman. De talar om folkhem, om att bli ett föregångsland och om att allt som socialdemokraterna gjort inte är dåligt. Är det någon som påstått det? Varför ger dom soicaldemokraterna äran av att ha byggt landet. Det är den bild de själva gärna sätter - men det blir ju inte mer rätt för att Reinfeldt säger så. Jag förstår taktiken - hur moderaterna vill manöverera i rätt läge inför valet. Här gäller att se ut över landets gränser och fundera över vilka förebilder som finns. Det finns lärdomar att hämta.

För min del är det viktigt att fundera på hur politiken kan främja Frihet - inte bara för vissa utan faktiskt för alla. Om vi ska bli ett dynamiskt land, där människor inte gör karriär i utanförskapet som Ingvar Nilsson talar om - utan faktsikt känner att man har rådighet över sitt liv, att man känner sig fri att faktiskt välja sin väg. Det är klart att utgångspunkterna skiljer mycket mellan oss männsikor på detta jordklot - att många känner att frihet inte gäller mig. Det är den käsnlan och den verkligheten vi måste ändra på. Det gäller att riva hindren, riva murarna. Detta är ett viktigt liberalt uppdrag - och det är ett viktigt grönt uppdrag att säkra att inte klimat- och miljöfrågorna blir ett nytt hinder för frihet - utan en ny väg till frihet.

Inga kommentarer: