måndag 24 augusti 2009

Pressfrihet under tryck

Tryck- och yttrandefriheten har en lång tradition i Sverige. Den är vital och grundläggande för en fungerande demokrati. Men, den är utsatt för olika sorters mottryck idag. Det som nu dominerar vår svenska debatt är Aftonbladets publicering på Kultursidan av en frilansjournalists artikel. Jag kan lugnt säga att jag ju följt Åsa Linderborgs politiska utsagor och förvånats över att hon givits detta mandat av Aftonbladet. Men, det är en helt annan fråga. Nu gäller det vår tryckfrihet. Det har blåst tidigare, kring teckningar och bilder på rondellhundar som publicerats. Det finns de som vill förbjuda kritik mot religion och det finns de som vill förhindra annan kritik. Men, i ett öppet samhälle måste vi tillåta debatt - självklart under ansvar. När nu den ene israeliske ministern efter den andre blåser upp AB-artikeln till nya höjder kan jag bara beklaga. Det är måhända inrikespolitiskt motiverat, men annars ett rejält missgrepp. Regeringar ska ta ansvar för sin politik utifrån gällande ordning. Vår regering ska agera mot antesemitism, mot atesemitiska handlingar i Sverige - men inte ägna sig åt att blanda sig i tryckfriheten. En inblanding här skulle direkt bli mycket graverande för regeringen. Under förra mandatperioden hade vi i KU försök att styra Aftonbladet från den dåvarande (s)-regeringen. Det vill vi inte se igen. Bra hanterat av Carl Bildt.

För alla som vill främja medias frihet att agera under ansvar blir det också märkligt när uppgifterna nu kommer om att Israel kontrollerar vad journalister skrivit och att detta ska påverka deras inresemöjligheter. Dessutom nekas visst nu två av Aftonbladets journalister att komma in. Det sänder knappast ut bra vibrationer. Hoppas det är illasinnade rykten.

Men, journalisters möjligheter att arbeta är klart hotade även i vår del av världen. I Europarådets granskning står det helt klart. Vi talar ofta om situationen t ex Ryssland eller Turkiet, men det finns anledning att se upp i många fler länder. Se vad som händer i Berlusconis Italien. Jag diskuterade läget i Frankrike med en fransk journalist i Nice i fredags. Han visade exempel med Paris Match och hur sammanflätad dess ägare var med Sarkozy. En chefredaktör fick sparken efter en publicering av en viss bild av hans f d fru... och de retuscherade bort en midjevalk och putsade på Sarkozys solbränna. Det gällde en bild när han rodde i bar överkropp. Klar skillnad mot Reuters bild. Varför kan man fråga? Exempel på hur mediakulturen utvecklas med anpassning i kombination med viss styrning. Det gäller att stå upp för det fria ordet! Det är den fria debatten som riktar ljus mot det som inte tål dagsljus. Det är också det bästa medlet mot all slags korruption. Det gäller i alla samhällen.

Inga kommentarer: