torsdag 2 juli 2009

Befria Sverige...

Dagens text har åhörts från köksbordet. En bra text och ett bra tal av Göran. Precist. Han hade ett bra spår i sitt tal - och han stod upp för en del bra signaler. Civilsamhället t ex. Det gällde också att inte öppna för återställare - av fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och monopol. Sätt inte skattevapnet i Ohlys händer - kan bara hålla med.

Tycker att han höll en konservativ frihetstråd genom sitt tal. Funderar på om han läst DN-debatt idag. Noterade också att han tog upp Pirate-tråden och var tydlig - företrädare för upphovsrätt av det snitt vi känner den idag. Jag vill också vara tydlig med att kommunist-piraterna inte ska få härja. Här fin´ns ett gäng som ser nätet som bändjärnet mot äganderätten. Men det finns inte skäl att fastna där. Det är på temat uppdatera frihetstråden som jag känner att det finns övrigt att önska. Om vi ska befria Sverige - vilket är en bra bild - så gäller det att knyta an till det som ska bort, hur vi fortsätter. Det får inte bli en diskussion bara om hoten från de andra - för då tappar Alliansen tempot..

Själv rotar jag vidare i frihetsspåret och funderar på hur vi utvecklar den gröna liberala linjen. Det finns skäl att kontrastera - mot de vänstergröna - men också mot vår allians...Vi ska inte ta upp de nyliberala spåren - utan ansvarstagande, möjliggörande, frihetliga, kunskapsbaserade, internationella, värdebaserade och gröna individualister och aktivister ...Vi får inte fastna i FRA-nätet...utan befria oss från det oket...Hävda äganderätten som grund för välstånd och utveckling och uppdatera upphovsrätten och yttrandefriheten samt lyfta in integriteten som en rättighet i 2 kap i Regeringformen.

Inga kommentarer: