måndag 25 maj 2009

Nationalister...extremister...

Det som händer i England just nu är förödande och för en utomstående helt obegripligt...Har det inte funnits några regler för parlamentet och parlamentariker när det gäller ersättningar? Helt uppenbart göder detta de mörka krafter som uppenbart vädrar morgonluft inför Europaparlamentsvalet. Hörde om BNP och de talade så som andra gjort före dem...och som man kan höra från nationalister i Ryssland och annorstädes. Det är de som tror att välstånd skapas i slutna rum, de som vill bygga murar för att stänga ute världen och tror sig därmed skydda det man uppnått i välfärd. Har de inget förstått, att det är den sortens politik som skapar misär, som drabbar människor som har det tuffast, som slår undan välståndsutveckling och jobb. Dessa krafter göds av hat, av avundsjuka och av rädslor för andra - saknar självförtroende och vill slå mot andra, peka ut andra som orsaken till deras situation. Så har Mugabe agerat i Zimbabwe, så har facister och nazister agerat historiskt, så gör despoter och diktatorer och så gör även Kim Jong Il i Nordkorea.

Har ikväll brottats med en annan av dessa mörkermän - en i Södertäljes fullmäktige. Likheterna är tydliga - de pekar finger mot allt som inte är "svenskt". Insikten om att svenskt idag inte är detsamma som för 20 år sedan- för 120, 220, 320, 420 år sedan. Det är vi människor som kommit från när och fjärran till denna del av världen som format och formar vårt land. Svenska språket är fullt av låneord och utvecklas hela tiden. Insikten om att Sverige och svenska språket och medborgare har rottrådar i hela världen verkar inte finnas - eller i vart fall förnekas. Det passar inte in när de vill ställa människor mot varandra och indela oss i grupper som ska hållas åtskilda för att upprätthålla rädslor. Ibland tror jag inte mina öron, men jag har insett att åsikterna finns även här och måste bemötas. Mörkermännen har raserat så mycket i vår värld så vi måste göra vårt yttersta för att inte låta det hända igen - hända också här. Frihet och öppenhet hotas även hos oss. Action krävs - men inte AFA. De sistnämnda är mörkermännens bästa hjälpare.

Inga kommentarer: