tisdag 19 maj 2009

Kärnvapnen måste bort

Deltog idag i ett samtal kring kärnvapen i Europa och världen. Det är intressant att debatten kring detta ohyggliga vapen kan få ny luft under vingarna. Detta med sikte på den översyn av Ickespridningsavtalet som ska ske i maj nästa år. NPT har ju fått sina revor under åren som gått. Men, det faktum att president Obama målat upp visionen om en kärnvapenfri värld kräver något substantiellt. Det är upp till bevis kommande år - men dessförinnan i kontakterna med Ryssland. Kan det bli islossning här och nya tag i avveckling av strategiska, men även taktiska kärnvapen så vore det en rejäl framgång. Kan vi avveckla de kärnvapen som USA lagrar inom EU vore mycket vunnet.

Men, det är uppenbart att det krävs ett omtag i kärnvapenfrågan. Det är ju flera stater som står utanför NPT och det är uppenbart att flera nya länder ser kärnvapen som sin väg till säkerhet eller makt. Det gäller inte bara Nordkorea och Iran. Det gäller inte bara de som erkänner att de har, utan också de som anklagas för att ha. Det kan i båda fallen bidra till att skaka om maktstrukturer eler skapa rädslor som triggar till agerande mer eller mindre smart. Men, dessa stater får också extra utrymme då inte NPT ges reell kraft. En konvention mot kärnvapen vore kanske på sin plats. Här finns utrymme för svenkt agerande under ordförandeskapet....

Inga kommentarer: