onsdag 20 maj 2009

EP-valet viktigt - för dig men inte för...

Måste bara kommentera det faktum att valet till Europaparlamentet startar idag. Kommunerna har ju sedan 2006 det fulla ansvaret för den förtida röstningen, som inte är poströstning...som det var förr i tiden. Hoppas att alla tar vara på möjligheten att gå och rösta. Europaparlamentet är viktigt och blir viktigare. Den kommission som väljs i höst kommer att formas med hänsyn till hur parlamentet är sammansatt. Parlamentet har visat att man är beredd att ta sitt ansvar. Därför röstade de 2004 bort en kommissionär (Rocco Buttiglione) som föreslagits av Berlusconi. Han hade en syn på både kvinnor, aborter och homosexuella som var oacceptabel för sitt uppdrag. Parlamentet har markerat på klimatområdet och nu senast ifråga om Telekompaketet. Detta retar regeringarna som därmed förlorar lite av sin makt. En makt de blivit vana vid. Inte undra på att alla från Göran Persson till dagens ledare vill tona ner parlamentets betydelse och roll.

Måhända är det just detta som gör att ledande företrädare - t ex statsminister Reinfeldt utan vidare kan säga att det är rationellt att inte rösta, eftersom Europaparlamentet inte har så stor betydelse.... Tänk tanken, om många röstar så växer parlamentets legitimitet och då utmanas regeringarna - ve och fasa. Själv tycker jag att EP är mycket viktigt. Jag vill se att de tar sin roll och delar makten med regeringarna, vågar utmana regeringarna på de områden där vi överlämnat makt från parlamentet till EU. Det stärker demokratin, ökar öppenheten och ger de direkt folkvalda ökad makt. Men det utmanar också statsråden som många gånger är vana att kunna "hantera" sina parlament, sitt parlamentariska underlag. Det är nyttigt med ett starkt, friskt och granskande parlament - ett parlament som står friare i förhållande till den verkställande makten. Ett parlament som har resurser att agera. Med det nya Lissabonfördraget kommer Europaparlamentets makt att stärkas. Om valet varit viktigt tidigare - så blir det än viktigare för oss som medborgare, om än inte för de sittande nationella politiska ledningarna. Gå och rösta och stärk de gröna liberala krafterna i Europaparlamentet - det kommer jag att göra genom att kryssa Lena Ek. Hon har visat att hon gör skillnad.

Inga kommentarer: