tisdag 4 november 2008

Hopp - för många

Hopp. Det är något som väcker liv, som får människor att drömma, att våga, att handla och som får oss att lyfta oss själva i kragen. Motsatsen krymper, väcker mindre ädla känslor och många rädslor. I grunden handlar vårt intresse för USA:s presidentval om att Obama kunnat ge en känsla av hopp till många människor. Han kan om några timmar ha gjort det omöjliga möjligt. Det väcker känslor och hopp om fler möjligheter för flera runt världen.

Obama kommer att få kämpa hårt för att leva upp till väljarnas förvätningar. Det är den stora risken, han har fått förkroppsliga så mångas hopp att det blir lätt att han får möta besvikelsernas skuggor. Då gäller det att hålla fokus - både som väljare och som vald.

Själv känner jag stora förväntningar på ett nytt ledarkspa för både USA och världen. Ett ledarskap som förmår höja blickarna, som våggar tänka och göra nytt - som genom sitt agerande än en gång kommer att bli förebild för förändring. Världen behöver starka röster för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. USA har devalverat rätt många värden som nu måte restaureras på nytt. Jag hoppas - jag också!

Inga kommentarer: