fredag 3 oktober 2008

Medias frihet

Sitter just nu i parlamentet här i Strasbourg och lyssna rtill debatt om Medias frihet. Nyss talade en av våra ryska ledamöter om de problem som föreligger till följd av att media i väst inte ger rätt information. Hur Ryssland ska hantera detta är en fråga att fundera över, sa hon. Inlägget ger en tydlig bild av en grundläggande kulturkrock som finns. Jag tror inte att vi förstår varandras grundläggande villkor. Börjar fundera över hur dessa parlamentariker som försvarar sin regering och naturligen sitt land, ska kunna se och verkligen lyssna till andra och se att det kan ligga något även i vad vi andra säger. Det verkar vara bara en fråga om att vi alla är felinformerade, men inte de. Förhoppningsvis kommer de också på sin kammare att fundera en del över läget och kanske tänka över läget. Nu kommer ännu ett ryskt inlägg...75 000 media registrerade och 60 000 av dem var skriftliga..en osynlig hand som tystar..inte ett enda av västs media ville rapportera om vad som hände i Georgien förrän ryska tanks rullade in - då satte propagandamaskeneriet igång för att inte visa vad Georgien hade gjort. Jaha, så kan man också se det.

Snart dags att kasta mig hemåt för att smälta denna konfliktfyllda vecka. Ryssland - Georgien har verkligen varit på högkant hela denna vecka - även i denna debatt om en mediarapport. Jag har aldrig tidigare så tydligt fått uppleva de skillnader i synsätt som verkligen denna parlamentariska församling brottas med. Det är en lång resa som krävs om vi ska nå målet för Europarådet. Frågan är om vi kommer att kunna göra den tillsammans och hur då alternativet ser ut. Litte klyligt ute nu - på många olika sätt.

Inga kommentarer: