måndag 20 oktober 2008

EU-fördrag i fokus

Så har jag fått den dag för inläsning som jag så länge känt behov av. Hårt fokuserad på det nya fördraget har jag nu trängt igenom den proposition som vi ska behandla i Utrikesutskottet. Lite märkligt att det blir hos oss detta ska avhandlas. Hade förväntat mig och pläderade för att KU borde pröva det och tidigare gällde sammasatt utskott. Men, något skäl till varför ingetdera nu blev aktuellt får jag väl anta att det finns. En spekulation rör att (s) vill runda Morgan Johansson som ju sitter i KU och KUU.
Oaktat detta så är det en rätt spännande läsning - men ack så omfattande. Utskottet ska börja behandla detta imorgon - med Malmström på plats. Intressant att se hur socialdemokraterna gör. Blir det samma hållning här som den senaste tiden kan det bli lite turer. Här krävs ju att det blir 3/4 majoritet i omröstningen så småningom. Vi ahr ju några hos oss också som driver grundlagsordning för omröstning.
Så började denna vecka och i slutet bär det till Paris för samtal om subsidiaritetskontroll med övriga parlament. Men, däremellan blir det allt både Japans ambassadör, Georgien, grundlagsfrågor och så en heldag med Partistyrelsen...samt vanligt utskottsarbete och internjobb i gruppen. Och så blir det forskningspropp...

Inga kommentarer: