tisdag 30 september 2008

Höst i Strasbourg!

Sitter just nu och lyssnar på slutplädering gällande en rapport om Bosnien-Herzegovina. Ännu ett av våra känsliga transitionsområden på vår kontinent. Samtidigt fortsätter samtalen om Ryssland och deras angrepp på Georgien...den stora DEBATTEN under denna session. Det känns som att det blivit höst i Europa just nu. Inte enkelt och inte ljust...men ändå viktigt att det nu förs öppna samtal där olika perspektiv bryts och möts. Inte med vapen - utan med ord. Vårt ordförandeskap har också varit synligt idag när Frank Belfrage väl företrädde oss. Det rådde viss uppmärksamhet att Carl Bildt inte var närvarande - men han är ju på statsbesök i Ukraina - en stat som också har behov av Europarådets stöd. Det är uppenbart att Ryska parlamentariker jobbat på rejält för att söka mota in alla "kontakter" i fållan. Det är märkligt att lyssna till hur de uppenbart driver sina teser - p g a att Georgien byggt upp sitt försvar och fått stöd från NATO måste det vara ett hot mot Ryssland, ett hot som måste avvärjas. Också märkligt att de - som så hårt hävdat den teritoriella integriteten nu själva valt att bortse från den. De har gjort det dubbelt - också genom det snabba erkännandet av båda territorierna.
Men, detta är inte en lätt fråga i någon av våra grupper och inte för rådet som sådant. Nu får vi se var det slutar för Europarådet - men mycke tstår på spel. Hur vi agerar här öppnar dörrarna för framtiden. Just nu har vi röstat fram en klar markering att Kosovo inte kan få användas som ett presidensfall. Det gällde då BiH...men gäller självklart även Georgien och de båda frusna konflikterna i Syd-Ossetien och i Abschasien.

Inga kommentarer: