måndag 22 september 2008

Finanskrisen...och pensionärerna

Hemkommen från Ost-Asien och intressant resa. I Kina lärde vi bl a om den auktoritära kapitalismen eller marknadskommunismen och dess hantering av finanserna. Snacka om risker för bubblor...
Å andra sidan har vi sett hur USA mött den finansiella kris som drabbat oss alla den senaste tiden. Stora pengar och stora hål i statens finanser..Det måste rimligen leda till att en stor konsumtionsmarknad svalnar rejält under en tid av återhämtning.
Känns mot den bakgrunden gott att vi själva inte valt vänsterns väg att slösa genom att anställa 145 000 personer (i den storleksordningen) inom offentlig sektor. Inga budgettak vill de ha och med den ordningen krävs det nog ingen Einstein för att inse att det skulle ha blåst orkan i den svenska ekonomin idag. Nu har vi jobbat ihop lägre statsskuld och överskott i finanserna som delvis kan användas för att stötta jobb och företagande och satsa framåt när ekonomin försvagas. Men, även här handlar det om att ta det lite piano så inte vi binder ris åt egen rygg. Det måste finnas reserver att ta av om det kärvar ytterligare.
Diskussionen om pensionärernas situation är viktig. Vi sänker nu skatterna även för dem och förbättrar en del stöd - inkl förbehållsbeloppet. Men, när (s) talar om hur eländigt det är med de olika skatterna så kan man ju fundera över om det blir bättre för pensionärerna om man höjer skatterna för vanliga inkomsttagare? Det rimliga vore väl att kämpa för att få resurser att även sänka skatterna för pensionärerna ytterligare...Med det nya pensionssystemet kommer ökad tillväxt att höja pensionerna rejält 09 och 10. Det är ju direkta länkar mellan ökad tillväxt och höjd pension.

Inga kommentarer: