fredag 15 oktober 2010

Bodströms advokatyr

Har med viss förvåning följt turerna kring Thomas Bodström. Kan inte undgå att tycka att det är förtjusande att en av landets mest omtalade advokater och den tidigare justitieministern önskat en Lex Bodström. Och i hans tappning skulle den innebära att en riksdagsledamot skulle kunna få föräldraledigt från riksdagen på deltid - utan att behöva tjänstgöra övrig tid!!!!

Han framställer det som att riksdagen är omodern och nästan gör det omöjligt att vara "föräldraledig pappa" och riksdagsledamot. Men hallå där, hr advokaten. Det är många som under mina åtta år i riksdagen beviljats föräldraledighet. Det är således inte ett problem. Frågan om ledighet på deltid är däremot ett problem utifrån dagens regelverk. Och det kan man säkert behöva fundera över, ifall det ska bli möjligt.

MEN, om man är föräldraledig på deltid så måste man ju vara i riksdagen på den övriga tiden!!! Eller anser hr advokaten att rätten till föräldraledigt på deltid ska tolkas som heltid? I riksdagen?? I arbetslivet i stort?? Är detta också socialdemokraternas politik??

Ingen har svävat i tvivelsmål om Thomas Bodströms avsikt att åka till USA denna höst. Han har varit mycket tydlig sedan länge. Inte minst mot den bakgrunden häpnar jag över att han inte klarat ut förutsättningarna för sin föräldraledighet. Oavsett om han varit Justitieminister eller riksdagsledamot borde frågan ha gällt på vilka grunder han kunde ta ut föräldraledigt i USA?? Det ska anmälas till Försäkringskassan för prövning senast 2 månader i förväg. Eftersom Thomas Bodström själv vetat om sin vilja att ta föräldraledigt rätt länge, tycker jag att han kunde klarat ut sina förutsättningar långt tidigare. Nog borde han kunnat få veta att det inte var möjligt med föräldraledighet på heltid för ett barn som går i skolan. Oavsett om det gällt minister- eller riksdagsuppdrag.

Jag frågar mig om detta blev ett andrahandsalternativ som konstruerades i all hast efter valet? Var planerna några andra? I annat fall är hela denna historia obegriplig. För om han själv vetat om att det var föräldraledighet han ville ha, nog hade tid funnits att klara ut förutsättningarna. Och om han klarat ut grunderna, nog borde han ha insett att även om han var föräldraledig på deltid uppkom ett problem att klara övrig tid. För på den tid han inte hade föräldraledigt skulle han ju antingen fullgöra sitt minsiteruppdrag eller riksdagsuppdrag. OCH hur skulle han göra det när han bodde i USA? Visserligen skötte han valrörelsen via blogg, Facebook och internet - men på det sättet kunde han väl ändå inte i sin vildaste fantasi ha tänkt sig sköta minister- eller riksdagsuppdraget?

Vi har fått en Lex Bodström, men den säger något helt annat än vad uppenbart Thomas Bodström och Mona Sahlin tänkte. Inte undra på att den socialdemokratiske gruppledaren Sven-Erik Österberg såg bekymrad ut.

Inga kommentarer: