torsdag 8 april 2010

Taktiska kärnvapnen nästa

Prag har fått uppleva fredspristagaren Obama ännu en gång. Ett år efter att han målade visionen om en kärnvapenfri värld har nu ett avtal framförhandlats mellan Ryssland och USA. Det är välkommet - efter alla turer som varit under gångna år. Nu har Obama och Medvedev visat att de kan nå resultat - ett nytt nedrustningsavtal.

Efter allt skrammel som var under Putin och Busch får man väl glädja sig åt ett steg i rätt riktning. Men nu gäller det att man tar gemensamt ansvar också för att nå resultat när det gäller översynen av NPT-avtalet. När det nu betonas i Obamas nya kränvapenstrategi att USA inte ska använda kärnvapen gentemot länder som håller sig till icke-spridning måste man väl själva säkra att täppa igen hålen i avtalen. Det må gälla Indien eller andra länder. Man måste också klara av att sätta tryck på de länder som inte undertecknat - att underteckna. Det gäller nu att mobilisera för att denna gång verkligen nå ett samlat steg bort från kärnvapen och kärnvapenspridning, bort från prov och i riktning mot en säkrare värld. Det handlar inte bara om stater, utan också om att säkra att inte framtiden hotas av kärnvapenterrorister.

För egen del noterar jag idag med glädje Carl Bildt och Fredrik Reinfeldts intresse för att få bort de taktiska kärnvapen som finns på EU-mark. Här skulle USA och NATO kunna agera av egen kraft. Lite mer klarspråk här skulle välkomnas. Istället för att enbart samverka med Polen - sök samverkan med Tyskland. Ett offensivt agerande här hemma för att ta fram ratifikation av Klustervapenkonventionen skulle också välkomnas - en fråga vi helt äger själva.

Inga kommentarer: