måndag 26 april 2010

Grönvänsterns infrastruktur ensidig

Så har då Grönväsntern presenterat sin infrastruktursatsning. Jag kan börja med att gilla satsningarna på höghastighetståg. De är positiva - men de facto långt borta. Men de kommer att komma. Dock kan denna satsning inte lösa alla andra svåra infrastrukturproblem vi brottas med.

Det verkar de dock tro. Genom höghastighetståg kan man tvinga bort flygtrafik, kan man införa kilometerskatt på tung trafik. Detta är strutsmentalitet ännu en gång. Vi måste skapa en infrastruktur som tar fasta på att vi är ett avlångt land med betydande olikheter i befolkningstäthet. Vi kan inte straffa människor och företag som söker skapa jobb i hela landet genom att skrota flyg eller införa kilometerskatt som Grönväsntern föreslår.

Sedan har vi då frågan om förbifart Stockholm som inte finns med i paketet. Där har man ju kommit med det häpnadsväckande ställningstagandet att den skall prövas i folkomröstning. Jag som minns Peter Erikssons tal kring att bara ha kommunala folkomröstningar i frågor där man kan besluta, funderar på hur han tänker här. Ska riksdagen anordna en nationell folkomröstning i Stockholms län? Minns också hans funderingar i grundlagsutredningen om att ngn resurs skulle kunna pröva frågorna - funderar hur han tänker kring denna omröstnings frågor? Förbifart eller Kollektivtrafik? Jag häpnar. Menar verkligen Grönvänstern att om folket säger att vi vill ha förbifart kommer Stockholms län att bli utan statliga satsningar på kollektivtrafik? Jag häpnar!!!!

Nog är det möjligt för oss i detta län att avgöra frågan redan i valet 2010. Genom att hålla Grönväsntern borta från regeringsmakten får man både kollektivtrafik och Förbifart. Det är precis både kollektivtrafik och en ny förbifart som denna region behöver för att komma till rätta med köeländet. Regionen växer, människor ska flytta in men utan tilskott av vägar och kollektivtrafik - det verkar vara Grönvänsterns hållning till vårt behov av att röra oss smart för jobb, fritid och familjeliv. Jag häpnar.

Inga kommentarer: