fredag 9 oktober 2009

Förväntans tider...

1. Obama - Nobels fredspristagare, med ännu ett lysande tal som tack. Ett tal som målade visionen men också utgångsläget - dagens verklighet. Det är vägen som är resan värd, men ack så viktigt vilken väg vi väljer. Fred, frihet och försoning - respekt och tolerans, en hållbar värld - socialt och ekologiskt. Alldeles nyss hemkommen från Washington är det ett besked som utmanar - både Obama och oss andra. Som han så riktigt betonade - han kan inte göra det själv om vi andra står och tittar på. Det krävs engagemang från oss alla om vi ska lyckas. En sak är för mig tydlig - No-lägret i USA har valt en återvändsgränd. Där går man högljutt bakåt. Måtte vi inte stå och titta på när nu a window of opportunity öppnats för oss multilateralister.

2. EU-fördraget väntar jag och många med mig på. Inte för att det kommer att innebära något direkt - men på sikt. Om vi tar vara på möjligheterna, fyller det med progressivt innehåll för fred, frihet och försoning - för respekt och tolerans och för en hållbar värld. Även här handlar det om vägval. Och så har vi farbror Klaus som vill gå till historien som en viktig fotnot i Europa. Men jag hoppas det inte leder oss in i återvändsgränden, att också EU backar utan att hoppet segrar.

3. Frihet för alla. Frihet ska inte bara gälla vissa, utan alla. Vad krävs. Här hörde jag idag en Studio Ett-debatt som tar fasta på att människohandel skulle i frihetens namn vara OK. Ja, jag vet - de talade om sexköp. Men, för mig handlar det om människohandel. Det handlar om köp och sälj. För mig går här en gräns. Detta är inte värdigt ett samhälle som hyllar humanism och mänskliga rättigheter. För mig handlar frihet, inte om frihet från regler och normer. Däremot frihet att utmana dem, men också då ta ansvar. Frihetens två ansikten - rättigheter och skyldigheter - frihet under ansvar. Hoppas på en fri och givande debatt om hur vi formar ett samhälle med respekt, tolerans och ansvarstagande frihet.

All for now.

Inga kommentarer: