onsdag 14 oktober 2009

Få jobb - från vem?

Lyssnat på partiledardebatten idag. Känns mer av förpostfäktning inför det som komma skall. Men, jobben står i fokus hos alla. Skatterna också. Fler i arbete är målet för alla, därför att det är bara på det sättet som vi klarar vårt välfärdssamhälle. Frågan är hur detta skall nås.

För mig och för oss i Alliansen är det viktigt att tilltro den enskilde makt och möjligheter - att skapa jobb till sig själv och andra. Det är därför som jag och Centerpartiet vill göra det både enkelt, roligt och lönsamt att skapa jobb. Det handlar om utbildning i världsklass, om möjligheter för alla barn och ungdomar. Det handlar om lägre trösklar för nya företagare - för alla små plantor behöver bra jordmån. Enklare regler, lägre skatter och avgifter samt bättre kapitaltillgång.

För skattehöjarkartellen gäller tilltro till staten först och främst. Genom att ta in mer av våra inkomster i skatt ska staten ge pengar till allt och alla. Det är en syn där den enskilde ska jobb - och då med fokus på olika insatser. Jag kan förstå att vänsterpartiet där många vill se ett kommunistiskt samhälle, vill minimera den enskildes ekonomiska frihet. Jag kan inse att socialdemokraterna har sin bas i socialismen och ser sig som den samhällskraft som har till uppgift att styra och ställa, vara den kraft som tar och ger. Ökad makt hos den enskilde innebär då med självklarhet mindre makt för partiet. Det som förvånar mig är att miljöpartiet krypit upp i knät på dessa krafter. Allt verkar här handla om att ta in så mycket pengar att man kan finansiera omfördelningar. Det ska löna sig mindre att skapa jobb, att vara företagare och att arbeta. Detta är en återvändsgränd som vi redan besökt. Låt oss inte ta Sverige tillbaka till den.

Inga kommentarer: