fredag 4 september 2009

Utrikespolitik - för frihet, fred och respekt

Är det Carl Bildt som sköter Utrikespolitiken helt på egen hand. Det var frågan från Svenska Dagbladet. Nej, självklart inte. Det är regeringen som sköter utrikespolitiken enligt vår konstitution och Centerpartiet ingår i regeringen. Det innebär att han faktiskt driver regeringens politik - men det ska sägas med sin personliga touch. Det blir oftast bra, som igår när det gällde IP-svar om bosättningspolitiken på ockuperade områden. Självklart samordnat, men Carl la till att Israel skulle fullt ut leva upp till Avtalet om Movement and Access från 2005. Små ord men av betydelse som jag välkomnar.

Det finns ett stort utrikespolitiskt intresse i Sverige men också en stor samsyn. I vart fall bland alla som ser att det är viktigt att driva fram en starkare gemensam EU-politik på utrikesområdet. För mig och Centerpartiet är det viktigt. Världen där ute förväntar sig mer av oss - av EU. Men, vi kan inte göra skillnad om vi träter inbördes eller kör helt egna race. När vi har samsyn - då gör vi skillnad.

För mig handlar det om människor -med samma värde och grundläggande rättigheter oavsett var på klotet man bor. Människor som är födda fria men som alltför ofta lever sina liv ofria. Ofria samhällen, ofria människor kämpar för sin frihet, för makt över sina egna liv. Det skapar konflikter, det skapar krig och ofrihet. Fred är grundläggande för frihet och för utveckling. Det är angeläget att vår utrikespolitik aktivt verkar för frihet, fred och för försoning. Fred som bara innebär att vapnen tystnar men saknar redskap att lösa bakomliggande konflikt bäddar för nya krig. Vi måste söka vara det goda exemplet - förebild snarare än pådyvlare. Det gäller oss och det gäller för hela EU. Vi ska sträcka ut en hand för att hjälpa människor att bygga utveckling och frihet. Visst kan det behövas andra insatser ibland - men då på inbjudan av ett land i enlighet med FN-stadgan eller på direkt FN-mandat. Som i Afghanistan eller utanför Somalias kust.

För mig har friheten alltid två ansikten - inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Vår frihet ger oss ett särskilt ansvar att agera internationellt för frihet, fred men också för respekt och försoning. Respekt för olikheter öppnar för försoning, för en i grunden hållbar utveckling. Även här kan EU visa historiska erfarenheter och goda förebilder. Det finns inte en lösning, en väg, en åsikt, en ideologi som är rätt - men det finns bara en värld för oss alla. Den bombar vi inte framåt - men däremot kan den bombas både bakåt och bort.

Visst finns det alltid förbättringsområden - både inom Centerpartiet och i andra partier när det gäller den utrikespolitiska debatten. Men inte i rollen som plakatbärare eller kommentator från läktarplats. Den rollen företräds så bra av oppositionen - främst då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag vill att Centerpartiet, Sverige och EU ska göra skillnad - för människors skull idag, imorgon och i framtiden.

Inga kommentarer: