tisdag 29 september 2009

Avknoppning

Debatten om avknoppning är välkommen. För Centerpartiet i Stockholms län har vi haft den en längre tid. Vi insåg att det fanns uppenbara problem när vi granskade hur det såg ut i länets kommuner. Det saknades ett tdligt lagstöd och det var uppenbart att alla kommuner hanterade detta olika och vissa med betydande osäkerhet. Vi, som alltid tar på småföretagarnas glasögon, såg att avknoppningarna också innebar en direkt osund konkurrens. När avknoppningarna gick till anställda så utestängdes andra aktörer från möjlighet att delta i förbättringsarbetet. Det innebar en konkurrensnedvridning när verksamhet avvecklas till bestämd mottagare.

Utifrån vårt ansvar för skattebetalarnas pengar så är en försäljning till underpris naturligtvis också fel.

Det är bra att de nu stoppas - men det hade varit bättre om detta skett tidigare. Det centrala för oss nu är att fortsätta kämpa för mångfald och valfrihet med p0ängsystem o d, samt att utnyttja Lagen om Valfrihet i vården och omsorgen. Det handlar om att se människors möjligheter och utveckla system som främjar deras möjligheter. Men då får vi agera snabbare när vi ser att vi gått in i en återvändsgränd. Ut ur den - NU.