onsdag 15 februari 2012

Inlägg i Utrikespolitisk debatt 2012-02-15

Sverige ska vara en tydlig röst för en friare, grönare och mer solidarisk värld. Vår utrikes- och säkerhetspolitik ska främja hållbar utveckling. När grundläggande mänskliga rättigheter trampas på, när drömmar om frihet slås ned med förtryck och våld, när sammanhållning ersätts av hat och ansvarslöshet, när klimat- och miljöinsatser uteblir – då följer oro, kriser och konflikter. Vi har sett det genom historien, vi ser det idag och förmodligen i framtiden.
Centerpartiet vill främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i vårt EU, vårt Europa och vår värld. Så verkar vi för fred, frihet och försoning.

Sverige är förvisso ett litet land, men vi är ett land som kan och ska göra skillnad. Vi ska aktivt bidra till att ge EU en tydligare utrikespolitisk röst, dock inte genom att tystna själva. Vi ska aktivt och konstruktivt bidra till att stärka det multilaterala samarbetet. Envetet driva på för att utveckla och hävda internationell rätt och utveckla internationella institutioner som Brottmålsdomstolen, ICC. Rättstatens principer skall gälla även i det internationella samfundet och anklagelser om brott mot mänskligheten måste prövas, oavsett om förövaren heter Gaddafi, al-Assad, Bashir eller NATO. Där andra vill låta vapnen tala, ska vi tala för en internationell rättsordning.

FN är den centrala aktören för att värna mänskliga rättigheter. FN:s säkerhetsråd har ett unikt ansvar att hävda FN-stadgan, även att förhindra brott mot mänskligheten. Syrien borde inte få bli ännu ett undantag, här vilar ansvaret tungt på Ryssland och Kina för de massiva övergrepp vi nu bevittnar.
Men, alla bär vi ett ansvar, en Responsability to protect och vi måste göra vad vi kan för att al-Assad ska lämna, bidra till att stoppa regimens angrepp på civila och säkra humanitärt tillträde. Vi ska göra mera, ha beredskap att agera för en hållbar lösning tillsammans med vänner för Syrien, med Arabförundet och andra.

Vi har följt det arabiska året, sett människor fredligt demonstrera och avsätta härskare, kräva frihet och demokrati. Självklart ska Sverige ge dem sitt stöd. Vi ser hur dessa krav alltjämt möts med våld i många länder. Ingen ska tvivla på Sveriges hållning, vi står på frihetens och demokratins sida. Det må gälla Tunisien, Vitryssland, Yemen, Bahrain, Syrien, Iran eller andra länder. Det ska gälla nära och långt borta.

Talman, om tiden medgav skulle jag nu lyfta kvinnors nyckelroll för utveckling, miljö- och klimatfrågorna, nedrustning, Afrikas möjligheter, läget i Europa, Nordiskt samarbete och Arktis men jag väljer att fokusera.

Talman, Centerpartiet vill se en hållbar fred i Mellanöstern. Det förutsätter två fungerande stater, Israel för israelerna och Palestina för palestinierna. När Israel utropade sig som egen stat, utan fredsavtal med sina grannar och med oklara gränser kunde staten nå ett brett erkännande. Självklart även från Sverige. Centerpartiet bedömer att tiden nu är inne att på samma sätt erkänna staten Palestina. Under de år som förflutit sedan Osloavtalet slöts har utvecklingen medfört att den mark som ockuperades bortom 1967 års gränser slitits sönder av nya bosättningar, de facto sökt annekteras av Israel. Många tvivlar idag, även EU:s rapportör, på om utvecklingen möjliggör en tvåstatslösning. FN:s särskilde rapportör konstaterar att den palestinska myndigheten kommit så långt möjligt med att konsolidera sin kontroll inom ett område som är ockuperat. Vidare påtalas risken för att uppnådda resultat går förlorade om den nuvarande utvecklingen består.

Av respekt för varje folks självbestämmanderätt, för internationell rätt och för att tydliggöra att både israeler och palestinier har samma rätt till en egen stat anser vi att fler EU-stater måste erkänna Palestina. Palestina är unikt och måste prövas unikt. Centerpartiet kommer fortsatt att driva på för att Sverige ska visa vägen. För Centerpartiets del är det självklart att Sverige ska rösta ja till en begäran att uppgradera Palestinas ställning i FN:s generalförsamling, med de möjligheter det innebär att också söka internationell rätt. Vi är lika tydliga med att stödja den icke-våldsväg som valts som att fördöma alla former av terrorhandlingar.

Även med ett brett erkännande för Palestina som stat krävs ett fredsavtal mellan Israel och Palestina för att nå för båda, säkra och av alla erkända gränser. För att det ska bli hållbart kommer det krävas svåra beslut från båda parter. Med två stater som förhandlar om ett fredsavtal, om landbyten, gränser, flyktingar, säkerhet och Jerusalem uppnås ingen enkel fredslösning. Men dagens förhandlingsordning har prövats i årtionden, utan annat resultat än att icke-staten ser sitt tänkta land styckas upp av den part man förhandlar fred med, den ockuperande staten. Vi vill se ett välmående och av alla erkänt Israel leva i fred med sina grannar, med ett välmående och erkänt Palestina. Centerpartiet vill inte ge upp den drömmen, vi kommer fortsatt driva på även inom regeringen för ett svenskt erkännande av Palestina. Vi väljer att vara hoppfulla om framtidsresan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kerstin, ett utmärkt inlägg! Mycket positivt att Centerpartiet går i bräschen för en fri och fredlig värld, både vad gäller stycket om Syrien och om erkännandet av Palestina.

Mvh

Nils H