söndag 10 augusti 2008

Oacceptabelt Ryssland

Det är fullkomligt oacceptabelt att Ryssland militärt gå in i ett självständigt grannland. Det minner om den mörka historien. När man läser president Medvedevs kommentar blir man - förutsatt att den är rätt återgiven - mörkrädd. Visst har vi hört detta sägas förut, i en annan tid - en ledare uttalar rätten att skydda ryska medboragre var helst de finns. Här talar vi inte om ryska medborgare som semestrar i Georgien, utan om medborgare i ett annat land. Visserligen finns det mellan Syd-ossetierna och Georgien en tydlig konflikt, men det ger inte Ryssland rätt att bomba Georgien. Det faktum att man delat ut ryska pass är i sig mycket märkligt, men jag har mött det även i andra områden som gränsar mot Ryssland. Skall nu också de områdena känna sig hotade av grannens militärmakt? Det sagda öppnar en avgrund för många människor och jag förstår att ivern att gå in i NATO växer. Att Ryssland som stort land och som brukar hävda icke-inblandning i inre angelägenheter nu tvärtemot sin egen doktrin militärt går in i ett suveränt grannland kan aldrig accepteras. Ryssland har inte blivit angripet, har ingen folkrättslig grund för att agera. När jag såg tandemledarna Medvedev och Putin tala i TV ikväll infinner sig frågan - kan de verkligen lura några? Putin talar om folkmord...Hur var det nu senast med Tjetjenien? Har alla brott som gjorts där noterats av oberoende granskare och de skyldiga straffats?
Det som nu hänt kan icke accepteras och jag förväntar mig ett tydligt klarspråk från EU i denna del. Själv ska jag nu pröva hur frågan kan prövas i Europarådet. Ska söka kontakt med mina Georgiska kollegor....

Inga kommentarer: