måndag 14 december 2009

Turkiets konstitution är problemet

Jag gillar idén om Författningsdomstol. En domstol som dömer av så att inte dagens politiker misshandlar gällande konstitution för egna syften. Vi har ja olika exempel på författningsdomstolar i världen. Det är klart att de enskilda domarna i domstolen påverkar hur grundlagen tolkas över tid, men i grund och botten så handlar det ju om att hävda konstitutionen. Sedan beror det ju på hur den är skriven förstås. I vissa fall väldigt översiktlig och i andra väldigt detaljerad. Oavsett - makten över konstitutionen ligger i parlamentet och därmed hos väljarna.

I Turkiets fall så har nu Författningdomstolen ännu en gång visat på det absurda i den gällande konstitutionen. Det går att förbjuda valda företrädare i öppna val och ett politiskt parti som DTP. För ett år sedan gällde diskussionen AK-partiet - om dagens president- och regeringsparti skulle förbjudas. Det har länge varit uppenbart att Turkiet behöver förnya sin konstitution, men det finns inte tillräckligt underlag i parlamentet för detta. Socialdemokraternas syskonparti i socialistinternationalen - det nationalistiska CHP - borde förmås ta ansvar för de brister som finns och uppmanas att medverka till en förnyad konstitution. Jag häpnar över att socialdemokratiska företrädare som Evin Cetin istället för att jobba internt - kräver att EU ska sluta förhandla om medlemsskap på grund av detta. Tror Evin eller andra att det skulle bli en ny konstitution av detta? Utnyttja istället era kontakter till att förmå CHP att ändra hållning. Turkiets förändringsvilliga regering behöver stöd - inte dörrar slängda i ansiktet.

Inga kommentarer: